alternate text
Pseudo-trójwymiarowy obraz STM pojedynczych atomów Pb zaadsorbowanych na czystej, zrekonstruowanej powierzchni Si(111)7x7. Widoczne płaskie regularnie rozmieszczone, z okresem 2,7 nm, rozety o potrójnej symetrii, wyznaczają węzły sieci 7x7. Skala wysokości jest silnie rozciągnięta.

Zakład Fizyki Powierzchni
i Nanostruktur

Instytut Fizyki UMCS
pl. M. Curie - Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

fax:81 537 6191
tel:81 537 628581 537 6285
e-mail