Doświadczenia w studenckiej Pracowni Specjalistycznej Fizyki Ciała Stałego:

1.        Droga dyfuzji nośników prądu w półprzewodnikach

2.        Ruchliwość nośników mniejszościowych

3.        Dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów RHEED

4.        Cienkie warstwy metali

5.        Mikroskop tunelowy

 

Regulamin pracowni FCS

Zakład Fizyki Powierzchni
i Nanostruktur

Instytut Fizyki UMCS
pl. M. Curie - Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

fax:81 537 6191
tel:81 537 628581 537 6285
e-mail