Pracownicy

nazwisko pokój tel: (+48)
81 537+
e-mail
Kierownik ZFPiN
- prof.dr hab.
Mieczysław Jałochowski 404 6285
Dr hab. prof. UMCS Stefan Zbigniew Korczak 405 6132
Dr hab. prof. UMCS Mariusz Krawiec 410 6146
Dr hab. prof. UMCS Ryszard Zdyb 254 6148
Dr hab. Tomasz Kwapiński 408 6134
Dr Marek Kopciuszyński 048 6232
Dr Agnieszka Stępniak-Dybala 049 6187
Mgr Miroslaw Stróżak 403 6131
- Witold Marucha 410 6146

Doktoranci i studenci

nazwisko pokój tel: (+48)
81 537+
e-mail
Mgr Agata Podsiadły-Paszkowska - -
Inż. Marek Dachniewicz 047 6286

Byli pracownicy i doktoranci

nazwisko
Dr Krzysztof Paprocki
Dr Wiesława Korczak
Dr Lucjan Misiak
Dr Piotr Mazurek
Dr Zbigniew Mitura
-
Dr Paweł Nita
Dr Viktor Hnyatuk
Dr Cezary Skrobas
Dr Marcin Kisiel
Mgr. Paweł Dyniec
Mgr. Paweł Łukasik
Mgr. Grzegorz Zawadzki
Mgr. Anna Książek