Sieć krystalograficzna

Sieć rzeczywista

Kryształ definiowany jest jako powtarzalna w przestrzeni położenia struktura atomów bądź grup atomów. Na kryształ składa się sieć Bravais  - układ punktów oraz baza - obiekt fizyczny składający się z co najmniej jednego atomu.

krysztalRys. 1. Siec Bravais

Wektor translacji łączący dwa dowolne węzły sieci ma postać:

\(\vec{T}=n_1 \vec{a} + n_2 \vec{b} + n_3 \vec{c}\)


gdzie \( \vec{a} \), \( \vec{b} \), \( \vec{c} \) - są wektorami prostymi, a \( n_1 \), \( n_2 \), \( n_3 \) są liczbami całkowitymi. W danej sieci z wektorów prostych możemy zbudować komórkę elementarną. Komórka prosta jest komórką elementarną o najmniejszej objętości i objętość ta dla danej sieci jest określona jednoznacznie.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok