Aktualności

Artykuł pt.: Hut-shaped lead nanowires with one-dimensional electronic properties autorstwa: M. Kopciuszyński, A. Stȩpniak-Dybala, M. Dachniewicz, L. Żurawek, M. Krawiec oraz R. Zdyb  został opublikowany w najnowszym wydaniu Physical Review B.

Artykuł pt.: Molecular Structure and Electronic Properties of para-Hexaphenyl Monolayer on Atomically Flat Rutile TiO2(110)

autorstwa: Wojciech Belza, Konrad Szajna, Markus Kratzer, Dominik Wrana, Karol Cieslik, Mariusz Krawiec, Christian Teichert, Franciszek Krok

został opublikowany w czasopiśmie The Journal of Physical Chemistry C.

Artykuł pt.: Partially embedded Pb chains on a vicinal Si(113) surface autorstwa: L Żurawek, M Kopciuszyński, M Dachniewicz, MStróżak, M Krawiec, M Jałochowski and R Zdyb. został opublikowany w najnowszym wydaniu Physical Review B.

Nowy artykuł pt.: Planar Silicene: A New Silicon Allotrope Epitaxially Grown by Segregation

autorstwa: A. Stępniak‐Dybala, P. Dyniec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M, Jałochowski, M. Krawiec został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Advanced Functional Materials.

Zapraszamy do udziału w projekcie badawczym  NCN  finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 15 realizowanym w Katedrze Fizyki Powierzchni i Nanostruktur w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie.  Oferujemy:  stanowisko adiunkta badawczego.

Poszukujemy osób chętnych do udziału w projekcie OPUS 15 pt. " Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Au", finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanym w Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytutu Fizyki, UMCS w Lublinie.

W ostatnim konkursie Narodowego Centrum Nauki - Miniatura 2 pracownik naszego zakładu dr Marek Kopciuszyński uzyskał grant na badania wstępne pt.: "Nowa metoda syntezy germanenu".

Wysokość dofinansowania wynosi: 7 095 zł. Badania będą prowadzone w ośrodku promieniowania synchrotronowego SOLARIS w Krakowie.

Artykuł pt.:  Quantum size effect in exchange asymmetry of ultrathin ferromagnetic films studied with Spin Polarized Low Energy Electron Microscopy napisany przez R. Zdyba wraz z E. Bauerem ukazał się w najnowszym wydaniu Applied Surface Science.

W dniach  28 listopada - 2 grudnia pracownicy oraz doktoranci naszego zakładu wzięli udział w X Seminarium: "Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2018" w Zakopanem.

Artykuł napisany przy współpracy m. in. z grupą Profesora Z. Kluska z Uniwersytetu Łódzkiego ukazał się w najnowszym wydaniu Physical Review B.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok