Artykuł w Advanced Functional Materials

Nowy artykuł pt.: Planar Silicene: A New Silicon Allotrope Epitaxially Grown by Segregation

autorstwa: A. Stępniak‐Dybala, P. Dyniec, M. Kopciuszyński, R. Zdyb, M, Jałochowski, M. Krawiec został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Advanced Functional Materials.

W pracy przestawiono wyniki prac eksperymentalnych oraz teoretycznych dotyczące wytwarzania silicenu - krzemowego odpowiednika grafenu.

Link do artykułu

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok