Zakład Fizyki Powierzchni
i Nanostruktur

Instytut Fizyki UMCS
pl. M. Curie - Skłodowskiej 1
20-031 Lublin

fax:81 537 6191
tel:81 537 628581 537 6285
e-mail