Laboratorium LT-STM Q-plus

Układ UHV składa się z kriostatu w którym znajduje się STM, komory preparacyjnej oraz komory wstępnej. Możliwe jest przeprowadzanie badań na wszystkich typach próbek przewodzących lub półprzewodnikowych w trybie STM oraz próbek izolujących w trybie AFM Qplus.
LT-STMLT-STM

Mikroskop tunelowy Scienta Omicron LT-STM Q-plus

 • elektronika sterująca: Matrix,
 • możliwość pomiaru w temperaturach 4.2K (czas pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami LHe ok. 24 h), 77.8K a nawet RT,
 • ostrza wolframowe trawione elektrochemicznie, ostrza PtIr wytwarzane metodą elektropolerowania po szlifowaniu mechanicznym, ostrza do pomiarów AFM

Dyfrakcja RHEED

 • działo elektronowe (wykonane w KFPiN UMCS),
 • ekran fluorescencyjny oraz kamera CMOS (14-bitowa).

Preparatyka

 • komórki efuzyjne z materiałami: Au, In, Pb, Bi, Sb, Ag, Fe,
 • źródło Si,
 • w komorze wstępnej dodatkowe źródło do osadzania molekuł,
 • dwu-pozycyjny manipulator pozwala na przygotowanie próbki w zakresie 20–2500 K:
  • możliwością oporowego wygrzewania próbek półprzewodnikowych do temperatury 1500 K oraz wbudowanym grzejnikiem elektronowym pozwalającym na wygrzewanie próbek do 2500 K,
  • chłodzenie próbek możliwe za pomocą LN lub LHe,
 • kontrola wzrostu materiałów przy pomocy wagi kwarcowej,
 • działo jonowe,
 • układ do wygrzewania ostrzy za pomocą grzania elektronowego.

  

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok