Tematyka badań

W Katedrze Fizyki Powierzchni i Nanostruktur prowadzone są badania materiałów dwuwymiarowych (2D) oraz nisko-wymiarowych nanostruktur (metalicznych studni kwantowych, drutów kwantowych, atomowych łańcuchów) wytwarzanych na płaskich i wicynalnych modyfikowanych powierzchniach monokryształów, głównie krzemu. Prace mają charakter doświadczalnych i teoretycznych badań podstawowych.

Nisko-wymiarowymi metalicznymi nanostrukturami nazwane są obiekty, w których przynajmniej jeden z trzech rozmiarów jest mniejszy niż około 10 nm (1nm = 1/1000 μm). Przykładami nisko-wymiarowych metalicznych struktur są: dwu-wymiarowe ultra-cienkie warstwy, quasi jedno-wymiarowe nanodruty i jedno-wymiarowe atomowe łańcuchy.

Ograniczenie rozmiaru nanostruktury z reguły wzmacnia zazwyczaj trudno obserwowane efekty kwantowe i wpływa na jej strukturę elektronową. W rezultacie, zmienione właściwości nanostruktur mogą decydować o ich specyficznym wykorzystaniu w różnych dziedzinach elektroniki, bioniki i innych obszarach nowoczesnego przemysłu.

Nasze badania koncentrują się na wytwarzaniu oraz badaniach morfologii i struktury elektronowej nanostruktur oraz ich właściwości magnetycznych i optycznych. Osiągamy to stosując następujące metody badawcze: odbiciową dyfrakcję wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High Electron Energy Diffraction - RHEED), dyfrakcję niskoenergetycznych elektronów (Low Energy Electron Diffraction - LEED), mikroskopię niskoenergetycznych elektronów (Low Energy Electron Microscopy - LEEM i SPLEEM), mikroskopię tunelową (Scanning Tunneling Microscopy – STM), fotoemisję z rozdzielczością kątową i spinową (Angle-Resolved Photo-Electron Spectroscopy - ARPES i SARPES) oraz pomiary elektrycznego przewodnictwa powierzchniowego in situ (w warunkach ultra-wysokiej próżni - UHV).

Wykorzystując teorię funkcjonału gęstości (DFT) wykonujemy obliczenia i numeryczne symulacje struktury atomowej i elektronowych właściwości nano-metrowych układów.


Obraz topograficzny STM 6nm x 6nm powierzchni Si(111)5x2-Au zarejestrowany z polaryzacją próbki U = -1.4 V. Jasne, wystajace obiekty są adatomami Si.

Tematyka badań

 1. Właściwości strukturalne, elektronowe, magnetyczne i optyczne układów niskowymiarowych.
 2. Zjawiska kwantowe w nanostrukturach.
 3. Nowe materiały dwuwymiarowe i ich funkcjonalizacja.
 4. Struktury jednowymiarowe na wicynalnych powierzchniach Si.
 5. Struktury molekularne na powierzchniach kryształów.

Metody doświadczalne

 1. Skaningowa mikroskopia i spektroskopia tunelowa (STM, STS).
 2. Dyfrakcja wysokoenergetycznych i niskoenergetycznych elektronów (RHEED, LEED).
 3. Mikroskopia niskoenergetycznych elektronów (LEEM, SPLEEM).
 4. Powierzchniowe przewodnictwo elektryczne.
 5. Spektroskopia fotoelektronów (ARPES, SARPES).
 6. Optyczna różnicowa spektroskopia odbiciowa (DRS).

Metody teoretyczne

 1. Metody ab-initio w ramach teorii funkcjonału gęstości DFT (VASP, SIESTA).
 2. Obliczenia modelowego hamiltonianu w podejściu ciasnego wiązania.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok