Pracownia fizyczna II

 
Pracownia fizyczna II znajduje się w Instytucie Fizyki UMCS, w budynku tzw. ‘starej fizyki’ (wejście od placu M. Curie-Skłodowskiej) na I piętrze, pok. 141, naprzeciw sali FII.
Jest to laboratorium przeznaczone dla studentów starszych lat studiów, którzy zaliczyli już Pracownię fizyczną I. Odbywają się tu zajęcia ujęte w planach studiów pod nazwami: pracownia fizyczna II, laboratorium fizyczne, pracownia metod fizycznych, pracownia fizyki technicznej. 
Na Pracowni znajdują się zestawy eksperymentalne z wielu dziedzin fizyki współczesnej, o różnym poziomie trudności. Znaczna część doświadczeń w Pracowni fizycznej II dotyczy przełomowych dla rozwoju nauki eksperymentów, w tym tych, za które przyznawano Nagrody Nobla.
 

 


 

Regulaminy i przepisy BHP:


Regulamin Pracowni fizycznej II

 

BHP – instrukcja postępowania na wypadek pożaru
           i telefony alarmowe
BHP – instrukcja udzielania pierwszej pomocy
BHP – instrukcja postępowania z substancjami chemicznymi

Materiały dla studenta:

Raport z wykonanego ćwiczenia  (wzór raportu - doc, pdf)

 

Materiały dla nauczyciela prowadzącego:

Program szkolenia wstępnego BHP
Dziennik szkolenia wstępnego BHP (doc)
Karta ćwiczeń (doc)

Wykaz ćwiczeń wykonywanych w Pracowni fizycznej II

 
A1 Doświadczenie Francka-Hertza.
A2 Wyznaczanie stosunku e/m.
A3 Doświadczenie Millikana.
A4 Rezonanse elektryczne.
A5 Mikrofale.
A6 Własności piroelektryczne kryształów.
A7 Licznik Geigera-Müllera.
A8 Promieniotwórczość.
A9 Przewodnictwo cieplne w metalach.
A10 Zjawisko Halla w metalach.
A11 Zjawiska Faradaya.
A12 Refraktometr Abbego.
 
B1 Wyznaczanie przerwy optycznej w półprzewodnikach metodą optyczną.
B2 Elektronowy rezonans paramagnetyczny.
B3 Kontaktowa różnica potencjałów.
B4 Spektrometr scyntylacyjny.
B5 Laser He-Ne.
B6 Dyfrakcja promieniowania X i pomiar stałych sieci.
B7 Dyfraktometr rentgenowski DRON.
B8 Przewodnictwo elektryczne półprzewodników.
B9 Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR).
B10 Fotoprzewodnictwo.

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok