Tematyka badań

W Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur prowadzone są badania nisko-wymiarowych nanostruktur (metalicznych studni kwantowych, drutów kwantowych, atomowych łańcuchów) wytwarzanych na płaskich i wicynalnych modyfikowanych powierzchniach monokryształów krzemu. Prace mają charakter doświadczalnych i teoretycznych badań podstawowych.

Nisko-wymiarowymi metalicznymi nanostrukturami nazwane są obiekty, w których przynajmniej jeden z trzech rozmiarów jest mniejszy niż około 10 nm (1nm = 1/1000 μm). Przykładami nisko-wymiarowych metalicznych struktur są: dwu-wymiarowe ultra-cienkie warstwy, quasi jedno-wymiarowe nanodruty i jedno-wymiarowe atomowe łańcuchy.

Ograniczenie rozmiaru nanostruktury z reguły wzmacnia zazwyczaj trudno obserwowane efekty kwantowe i wpływa na jej strukturę elektronową. W rezultacie, zmienione właściwości nanostruktur mogą decydować o ich specyficznym wykorzystaniu w różnych dziedzinach elektroniki, bioniki i innych obszarach nowoczesnego przemysłu.

Nasze badania koncentrują się na wytwarzaniu oraz badaniach morfologii i struktury elektronowej nanostruktur. Osiągamy to stosując następujące metody badawcze: odbiciową dyfrakcję wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High Electron Energy Diffraction - RHEED), mikroskopię tunelową (Scanning Tunneling Microscopy – STM), fotoemisję z rozdzielczością kątową (Angle-Resolved Photo-Electron Spectroscopy - ARPES) oraz pomiary elektrycznego przewodnictwa powierzchniowego in situ (w warunkach ultra-wysokiej próżni - UHV).

Wykorzystując teorie funkcjonału gęstości (DFT) wykonujemy obliczenia i numeryczne symulacje krystalicznej struktury i elektronowych właściwości nano-metrowych układów.


Obraz topograficzny STM 6nm x 6nm powierzchni Si(111)5x2-Au zarejestrowany z polaryzacją próbki U = -1.4 V. Jasne, wystajace obiekty są adatomami Si.

Tematyka badań

 1. Efekty jednowymiarowe w metalicznych łańcuchach atomowych na wicynalnych powierzchniach Si.
 2. Transport elektronowy w metalicznch nostrukturach.
 3. Kwantowy efekt rozmiarowy i stany elektronowe w metalicznych studniach kwantowych (QW).
 4. Rekonstrukcje powierzchni krzemu pod wpływem adsorpcji atomów metali i samoorganizacja metalicznych nanostruktur.

Metody doświadczalne

 1. Skaningowa mikroskopia i spektroskopia tunelowa (STM, STS).
 2. Dyfrakcja wysokoenergetycznych elektronów (RHEED).
 3. Powierzchniowe przewodnictwo elektryczne.
 4. Spektroskopia fotoelektronów (ARPES, SARPES).
 5. Optyczna różnicowa spektroskopia odbiciowa (DRS).

Metody teoretyczne

 1. Badania teoretyczne z wykorzystaniem metod ab-initio w ramach teorii funkcjonału gęstości DFT.
 2. Obliczenia struktury elektronowej nanoukładów w ramach modelu ciasnego wiązania.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok