Sieć odwrotna

Dyfrakcja na krysztale - sieć odwrotna

Interferencja fali materii towarzyszącej wiązce elektronów spowodowana jest periodycznością sieci krystalicznej, która odpowiada periodyczności potencjału elektrostatycznego w krysztale. Periodyczność potencjału oznacza, że nie zmienia się on po przesunięci o wektor translacji w krysztale:

\( U(\vec{r}) = U(\vec r + \vec T) \)

Każdą periodyczną funkcję można rozłożyć w szereg Fouriera:

\( U(\vec r)=\sum_{\vec k} U_{\vec k} e^{i \vec k \vec r} \)

gdzie \( U_{\vec k} \) są współczynnikami rozwinięcia, a \( \vec{k} \) stanowi pewien wektor.

Korzystając z warunku periodyczności :

\( \sum_{\vec k} U_{\vec k} e^{i \vec k \vec r}=\sum_{\vec k} U_{\vec k} e^{i \vec k (\vec r+ \vec T)} \)

otrzymujemy warunek:

\(e^{i \vec k \vec T}=1\)

Możemy więc wprowadzić wektor sieci odwrotnej \(\vec G \) dla którego powyższy warunek będzie spełniony:

\( e^{i \vec G \vec r}=1\)

Wówczas potencjał w krysztale można przedstawić jako:

\(U(\vec r)=\sum_{\vec G} U_{\vec G} e^{i \vec G \vec T}\)

Wektor \(\vec G=h \vec a^* + k \vec b^* + l \vec c^*\) (gdzie \( h \), \( k \), \( l \) oznaczają liczby całkowite) rozpina trójwymiarową sieć odwrotną, której wektory proste: \(\vec a^*\), \(\vec b^*\), \(\vec b^*\), można zdefiniować następująco:

\( \vec a^*=2 \pi \frac{\vec b \times \vec c}{\vec a \cdot(\vec b \times \vec c)} \)

\( \vec b^*=2 \pi \frac{\vec c \times \vec a}{\vec a \cdot(\vec b \times \vec c)} \)

\( \vec c^*=2 \pi \frac{\vec a \times \vec b}{\vec a \cdot(\vec b \times \vec c)} \)

Jak łatwo zauważyć podane wektory sieci odwrotnej spełniają zależność:

\( \vec G \cdot \vec T= n 2 \pi \)

gdzie \( n\) jest liczbą całkowitą, co gwarantuje spełnienie warunku:

\( e^{i \vec G \vec r}=1\)

W sieci odwrotnej warunek Bragga przyjmuję postać:

\(\Delta \vec k= \vec G\)

Jeśli założymy, że występują tylko elastyczne odbicia, to prawdziwy jest też związek:

\(|\vec k|=|\vec k '|\)

W przypadku sieci dwuwymiarowej: \( \vec{c}\rightarrow \infty \) co oznacza, że \( \vec{c^*} \rightarrow 0 \) stąd wynika, że siecią odwrotną będzie układ równoległych prostych prostopadłych do dwuwymiarowej powierzchni, rozłożonych w sposób charakterystyczny dla danego rozkładu atomów na płaszczyźnie.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych.
Ok